Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate și date cu caracter personal

Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale LaDol.ro
Aceasta pagină are rolul de a te informa cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în contextul utilizării site-ului www.LaDol.ro
Avem grijă să procesăm datele tale personale în conformitate cu prevederile legislative privind protecția datelor personale din România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ("GDPR").

SCOPUL ȘI MOTIVUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Toate datele tale personale vor fi folosite de LaDol.ro exclusiv în scopul declarat al acestui site: magazin online.
Colectam direct de la tine datele personale furnizate în urma interacțiunilor cu tine sau putem colecta în mod legitim date despre tine din surse externe precum: parteneri sau surse publice.
Datele colectate vor fi folosite pentru a trimite confirmarea comenzilor sau promoții. DOLOO PROD SRL., operator al site-ului LaDol.ro, nu va face publice și nu va vinde bazele de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal ale clienților săi.
Folosim datele personale pe care le colectăm de la tine atunci când vizitezi site-ul nostru de internet, www.LaDol.ro, pentru a monitoriza traficul și pentru a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor asupra interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia.

DEZVĂLUIREA DATELOR PERSONALE


Ca regulă, nu vom divulga datele tale către alte persoane fizice sau juridice.
LaDol.ro nu va face publice și nu va vinde bazele de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal ale clienților săi.
Încercăm să limităm accesul la datele tale cu caracter personal, cu toate acestea în anumite cazuri este posibil să fie nevoie să divulgăm date care se referă la tine.
Putem divulga datele tale către alte companii sau persoane fizice, cum ar fi: persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru noi sau ne sunt colaboratori în diverse domenii, alte persoane, instanțe, autorități. În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de activitatea noastră, cum ar fi arhivarea și păstrarea în siguranță a documentelor noastre, constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale unei alte persoane.
De asemenea, după cum am precizat mai sus, în anumite cazuri este posibil să avem o obligație legală de a divulga datele date către autorități publice sau alte persoane fizice sau juridice.
Datele personale vor putea fi, însă, transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.
În toate aceste cazuri vom depune toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că destinatarii datelor tale le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-am transmis și cu respectarea drepturilor tale.

DURATA PROCESULUI


LaDol.ro poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele tale numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.
În cazul contului de client deschis pe site-ul nostru, www.LaDol.ro, păstrăm datele tale până când ne soliciți să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate mai mare de 5 ani. Datele furnizate vor fi folosite pentru transmiterea de mesaje de tip marketing atât timp cât vom avea consimțământul tău.
În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de coș de cumpărături). În acest sens, menționăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza serviciile și pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afișării site-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 5 ani de la colectarea acestora.

DREPTURILE TALE


Dreptul de acces: înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
Dreptul la rectificare: se referă la corectarea, fară întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
Dreptul de a șterge: înseamnă că ai dreptul de a solicita să iți ștergem datele cu caracter personal, fară întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; iți retragi consimțământul și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.
Dreptul de a obiecta: iți permite să te opui prelucrării în continuare a datelor personale în condițiile și limitele stabilite de lege, de către noi sau în numele nostru. De asemenea, poți să te opui primirii de mesaje comerciale personalizate din partea noastră, folosind linkul „dezabonare” (unsubscribe) din subsolul fiecărui e-mail comercial.
Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor: ai dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm.
Dreptul la portabilitatea datelor: ai dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm.
Dreptul la retragerea consimţământului: în situaţiile în care prelucrăm datele tale în temeiul consimţământului tău, ai dreptul de a îți retrage consimţământul; poți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-ai acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor tale pe care am realizat-o înainte de retragere.
Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: ai dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor tale de către noi sau în numele tău.
Suntem bucuroși să te asigurăm de exercitarea acestor drepturi. Poți să îți exerciți drepturile menționate mai sus depunând o solicitare prin email la: office@ladol.ro sau în scris la S.C. DOLOO PROD S.R.L. (adresă corespondență - sediul social Str. Valea Popii, nr.46A, com. Valea Calugărească, jud. Prahova).

MODIFICĂRILE ACESTEI INFORMARI
Este posibil să modificăm această informare. În astfel de cazuri, modificările vor intra în vigoare de la momentul postării noii versiuni a informarii pe website-ul www.LaDol.ro, în secțiunea dedicată protecției datelor cu caracter personal. De asemenea, vom păstra toate versiunile anterioare ale acestei note de informare în cadrul aceleiași secțiuni, pentru a putea fi consultate de către persoanele interesate.

SEMNIFICATIA TERMENILOR UTILIZATI


• Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
• Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.
• Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de e-mail; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); serviciile medicale accesate (sunt date sensibile); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date biometrice (sunt date sensibile); date de geolocație. Categoriile de date cu caracter personal despre dumneavoastră pe care le prelucrăm sunt enumerate mai sus. Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.
• Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului.
• Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.
• Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau manuale.

Vă mulțumim,

DOLOO PROD S.R.L.

Orar comenzi

Comenzile se pot face doar pana la ora 14:00.

Am inteles Revin maine